top of page

4 תשובות לשאלות נפוצות

1. כמה זמן נמשך טיפול פסיכותרפי?

אין לכך תשובה חד משמעית כי מדובר בתהליך שבו המטופל והמטפלת יוצאים יחד 'למסע' שאורכו תלוי באופי הקשיים של המטופל, ביכולתו של המטופל להפיק תועלות מהתהליך, בשיטת הטיפול, ובקשר בין המטופל למטפל. יש תהליך שאורך מספר מפגשים, יש שאורך מספר חודשים ויש כאלה שדורשים זמן ארוך יותר. נפש האדם מורכבת ולא ניתן להחליט מראש מה אורך הדרך אליה.

2. על מה מבוססת שיטת 'פסיכותרפיה הוליסטית בגישה רוחנית'?

השיטה שייכת לאחד משלושת הזרמים המרכזיים של טיפול בנפש האדם: לזרם ההומניסטי – אקזיסטנציאליסטי. חמשת העקרונות של האסכולה ההומניסטית הם:

• לא ניתן לצמצם אנשים ל"מרכיבים"

• יש ייחוד לאנשים מעצם טבעם

• התודעה האנושית כוללת את תודעת העצמי בהקשר החברתי (של אנשים אחרים)

• לאנשים יש בחירות ואחריות

• האדם פועל באופן מודע ומחפש משמעות, ערכים ויצירתיות

3. למה הכוונה 'רוחנית' בשם השיטה?

מטפלים שמטפלים בשיטה זו מאמינים שבאדם יש חלק פנימי שמנחה אותו בנתיב החיים – המדריך הפנימי.
קרל גוסטב יונג למשל, מתלמידיו הבכירים של פרויד, שפיתח את תיאוריית 'פסיכולוגיית המעמקים' הוא מהפסיכיאטרים והפסיכואנליטיקאים הראשונים שהכירו בכך שלאדם יש נשמה. פסיכותרפיה בגישה רוחנית מפגישה ומגשרת בין שני רבדים בחיינו: הרובד של המציאות היומיומית והרובד של האני הפנימי בעל הידע העמוק שרואה נכוחה מבעד לדרמות.

4. מעולם לא הייתי בטיפול פסיכותרפי. מה חשוב שאדע?

מטרת הטיפול היא לעזור לשכלל את ההתמודדות עם מצבים מורכבים, לזהות דפוסים ישנים שלא מועילים, ולצמוח ולהתפתח מתוך הקושי. מתוך כך ייתכן שיתהווה שינוי בסימפטומים עמם הגעת. תכני המפגשים תלויים במה שהמטופל מביא עמו למפגש והמטפלת והמטופל מנסים יחד להרחיב את נקודת המבט ביחס לדברים הנאמרים ולרגשות הנחווים, ולהשיג עבור המטופל חוויות מקלות. קצב הדברים נקבע לפי הצורך של המטופל. ההתמסרות של המטופל לתהליך חשובה מאד – ככל שיתמסר יותר, כך התהליך יהיה אפקטיבי יותר עבורו.

bottom of page